Prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović (20. 7. 1959. – 21. 1. 2018.)

 

 

 

 

 

Prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović rođen je u Varaždinu 20. srpnja 1959. Parelelno s redovitim školovanjem pohađao je Muzičku školu "Vatroslav Lisinski". Na Elektrotehničkom fakultetu diplomirao 1981. a magistrirao 1987. Rektorovu nagradu dobio je 1981. godine, a 1988. godine nagrađen Srebrnom plaketom "Josip Lončar" za posebno istaknuti magistarski rad. Doktorirao je na FER-u 1997. godine.

Od 1982. radi u tvornici "Nikola Tesla" u Zagrebu na razvoju sklopova i uređaja za digitalni prijenos govora. 1986. godine prelazi na Hrvatski Radio, gdje se bavi uvođenjem digitalne i informatičke tehnologije u radijsku tehniku. Od 1991. godine radi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva na Zavodu za elektroakustiku. U znanstveno nastavno zvanje docenta izabran je 1999. godine, u zvanje izvanrednog profesora 2003. godine, u zvanje redovitog profesora 2012. godine, a u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju 2017. godine.

Sudjelovao je u radu brojnih znanstvenih i stručih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Objavio je više od 120 znanstvenih radova objavljenih u znanstvenim knjigama, časopisima ili zbornicima radova s međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Bio je voditelj znanstvenih projekata, dva bilateralna hrvatsko-kineska projekta te član upravnog odbora i istraživač na pet europskih istraživačkih projekata.

Izradio je više od 60 stručnih projekata sustava ozvučenja, tehnoloških rješenja radijskih postaja te akustičkih uređenja i zaštite od buke u Hrvatskoj i inozemstvu.

U okviru nastavnog programa FER-a predaje više redovitih i izbornih predmeta, te uvodi nove predmete. Bio je mentorom više od 150 diplomskih i završnih radova te 5 uspješno obranjenih doktorata i magisterija. Na doktorskom studiju uveo je dva nova predmeta, te dva predmeta na poslijediplomskim specijalističkim studijima FER-a. Od 2002. do 2006. godine bio je predstojnik Zavoda za elektroakustiku. Funkciju prodekana za znanost FER-a obavljao je u ak. god. 2008./09. i 2009./10., a prodekana za organizaciju i poslovanje za ak. god. 2010./11. do 2013./14.

Nagradu Hrvatskog radija za tehniku je dobio 1991. godine, a 2006. godine nagradu za popularizaciju audio struke od međunarodne udruge AES (Audio Engineering Society). Bio je član Audio Engineering Society-a od 1980. i jedan od četiri pokretača i osnivača Hrvatske sekcije AES-a, njen dopredsjednik od 1993. do 1997, a od 1997. do 2000. predsjednik Hrvatske sekcije ove svjetske udruge audio profesionalaca.

Bio je član suradnik je Akademije tehničkih znanosti Hrvatske gdje je tijekom četiri godina obnašao dužnost Tajnika Odjela elektrotehnike i elektronike.

Kao nagradu za životno djelo je dobio nagradu Zlatna plaketa „Josip Lončar“ u akademskoj godini 2016./2017. i to za značajno unapređenje nastave iz područja akustike i audiotehnike, podizanje prepoznatljivosti FER-a svojim istraživačkim radom i doprinose ostvarene u suradnji s gospodarstvom na području prostorne akustike i zaštite od buke.