Izv. prof. dr. sc. Antonio Petošić

 

 

 

 

 

Izv. prof. dr. sc. Antonio Petošić rođen je 4. veljače 1979. godine u Požegi. Diplomirao je u Zavodu za radiokomunikacije na FER-u kod prof. dr Juraja Bartolića s temom: ''Mjerni dipoli za frekvencijsko područje 900 i 1800 MHz''. Godine 2002. zapošljava se u Zavodu za elektroakustiku FER-a u Zagrebu, kao znanstveni novak na projektu ''Primjena ultrazvuka velike snage u medicini''. Za doktorsku disertaciju ''Vrednovanje točkastog izvora ultrazvuka u linearnom i nelinearnom načinu rada'' dobiva srebrnu plaketu Josip Lončar. Područje interesa mu je mjerenje parametara  elektroakustičkih pretvarača i sustava te njihovo  modeliranje, primjena ultrazvuka u medicini i tehnici te mjerenja i modeliranje u prostornoj akustici. Autor je i koautor osam CC radova od kojih je  šest objavljeno u prestižnim akustičkim časopisima (JASA, Acta Acustica, Chaos, Ultrasonics, Ultrasonics Sonochemistry). Dobitnik je stipendije ''Royal Society International Grant’’ za boravak na ''Queen Mary University'' u Londonu u 2009. godine gdje usavršava analizu signala dobivenih iz nelinearnih akustičkih sustava te metode kontrole determinističkog kaosa u elektrodinamičkom zvučniku.  Tijekom sudjelovanja na brojnim znanstvenim konferencijama osvaja tri nagrade za radove u području primjene numeričkih metoda u akustici i razmatranju kaotičnog stanja na niskofrekvencijskom elektrodinamičkom zvučniku. Prva nagrada je ''European Acoustics Association Student Grant'' za izvrsni doprinos u području numeričke akustike na konferenciji Forum Acusticum u Budimpešti 2005 godine. Druga nagrada je ''International Conference of Acoustics Young Scientists Grant'' za izvrsno dostignuće u području nelinearne akustike i objašnjenju nastanka kaotičnog stanja na zvučniku na konferenciji ICA 2007 godine u Madridu. Treća nagrada je ''EAA Student Grant 2008'' dodjeljena u Parizu na konferenciji Forum Acusticum za izvrsna dostignuća u akustici, područje elektroakustike za analizu kaotičnog stanja na zvučniku. Aktivno govori  engleski i njemački jezik.

 

Osobna web stranica: www.fer.unizg.hr/antonio.petosic