Auralizacijski laboratorij (AuraLab)

Voditelj: prof. dr. sc. Kristian Jambrošić

 

Auralizacijski laboratorij bavi se istraživačkim, obrazovnim i stručnim djelatnostima:

 

Istraživačka djelatnost laboratorija obuhvaća sljedeće aktivnosti: znanstveno-istraživački rad na području sustava za reprodukciju zvuka koji nadilazi stereo, odnosno surround sustav i to jednako u domeni analize kao i sinteze; optimiranje algoritama za višekanalnu reprodukciju zvuka (Ambisonics 1., 2. i 3. reda, Ambiophonics, VBAP, stereo, surround, binauralna reprodukcija) na različitim hardverskim i softverskim platformama (Windows, Linux, LabView + NI); rad na području lokalizacije izvora zvuka, subjektivna ispitivanja zvučnih slika, percepcije buke ovisno o izvoru i smjeru dolaska; rad na području VR (virtualne stvarnosti) spregom sa sustavima za praćenje pokreta glave; rad na području optimiranja sastava (oblika, rasporeda i vrste akustičkih materijala) bukobrana prilagođenih specifičnim izvorima buke; ispitivanje utjecaja premaza na smanjivanje vibracija i poboljšanje akustičke izolacije metalnih elemenata karoserije vozila.

Obrazovna djelatnost laboratorija uključuje rad na projektima na preddiplomskoj i diplomskoj razini kroz teme koje pokrivaju nastavnici članovi laboratorija; rad na izradi završnih, diplomskih i specijalističkih radova, osobito tako da oni budu dijelom istraživanja u okviru doktorskih disertacija. Do sada su prostor i oprema laboratorija korišteni prilikom izrade završnih i diplomskih radova i doktorskih disertacija. Mogućnosti laboratorija izravno su povezani s predmetima Akustika prostora (diplomski), Zvuk u multimedijskim sustavima, Slušna akustika (poslijediplomski) te predmetima Glazbena akustika, Elektroakustika i audiotehnika i Snimanje i obrada zvuka koji se predaju za studente Muzičke akademije SuZ.

Stručna djelatnost se odvija kroz suradnju s gospodarstvom na području istraživačke djelatnosti kao i kroz izradu akustičkih projekata različitih razina složenosti. Trajna suradnja u području istraživanja ostvarena je kroz razvoj akustičkih elemenata usklađenih s interijerskim rješenjima. Na osnovu ugovora s partnerima iz gospodarstva članovi laboratorija sudjelovali su u razvoju bukobrana prilagođenog za urbana područja te zvukoizolirajućih vratiju. Predstojeći korak stručne djelatnosti su dogovoreni stručni tečajevi iz područja akustike prostora i zvučne izolacije s Hrvatskom komorom arhitekata. Mogućnost sinteze zvučnog polja za prostore koji su tek u fazi projektiranja koristi se pri prezentaciji projekata akustičke obrade izvođačima i krajnjim korisnicima.