Prof. dr. sc. Kristian Jambrošić

 

 

 

 

 

Izv. prof. dr. sc. Kristian Jambrošić upisao je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirao 1996., a magistrirao 2000. godine s temom "Utjecaj zvuka na slušnu iritaciju nekih životinja". Doktorirao je 2004. godine s temom disertacije "Prostorna razlučivost zvučnih izvora u akustički različitim prostorima" na istom fakultetu.

Od 1997. godine zaposlen je na Zavodu za elektroakustiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu kao znanstveni novak na projektu "Učinak ultrazvučne kavitacije na neuralno tkivo" (1997. - 2002.), te na projektu "Utjecaj ultrazvuka velike snage na tkivo" (2002. – 2006.) Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Od 2006. do danas kao glavni istraživač vodi znanstveni projekt "Akustičke osobine kompozitnih elemenata i konstrukcija u graditeljstvu" istog ministarstva. Od 2009. je član upravljačkog odbora (Managing Committee) europskog COST projekta TD0804 "Soundscape of European Cities and Landscapes).

Aktivno se bavi znanstveno-istraživačkim radom, te je u sklopu rada na projektima kao koautor objavio sedam znanstvenih radova u relevantnim znanstvenim časopisima te kao autor ili koautor više od sedamdeset radova na međunarodnim i domaćim kongresima.

Od početka rada na Zavodu za elektroakustiku intenzivno je kao asistent uključen u nastavnu djelatnost. 2006. postaje docentom na istom zavodu, a 2011. izvanrednim profesorom te predaje niz predmeta, na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom doktorskom studiju po FER1 i FER2 programu.

Aktivno je sudjelovao u organizaciji više međunarodnih znanstvenih kongresa kao član organizacijskog ili znanstvenog odbora. Također je sudjelovao u izradi više stručnih projekata i elaborata iz područja mjerenja i zaštite od buke, arhitektonske akustike i elektroakustike. U dva mandata (2007-2010 i 2010-2013) sudjeluje u radu odbora Europske Akustičke Asocijacije (EAA) kao glavni tajnik.

Član je nekoliko profesionalnih organizacija i udruženja: Hrvatska sekcija Audio Engineering Society (AES) u kojoj je bio član nadzornog odbora, Hrvatsko društvo za medicinsku i biološku tehniku (CROMBES), Acoustical Society of America (ASA), te Hrvatsko akustičko društvo (HAD) u kojemu je član izvršnog odbora.

 

Osobna web stranica: www.fer.unizg.hr/kristian.jambrosic