Dr. sc. Miljenko Krhen

Dr. sc. Miljenko Krhen rođen je 1966. godine u Zagrebu. Nakon završene srednje škole „Ruđer Bošković“ u Zagrebu upisuje Elektrotehnički fakultet u Zagrebu. Diplomirao je 1990. godine na smjeru Radiokomunikacije i profesionalna elektronika. Na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu zaposlio se kao znanstveni suradnik - mladi istraživač 1991. godine, gdje je radio do 1995. godine. Magistrirao je 1994. godine, s temom „Ocjena akustičke kvalitete prostora“. Za istaknuti magistarski rad dodijeljena mu je 1994. god. Srebrna plaketa „Josip Lončar“.
1995. godine zaposlio se u poduzeću Alea d.o.o. iz Zagreba kao voditelj tehničke službe. Na tom radnom mjestu ostaje do 2006. godine, kada postaje direktor poduzeća Atest d.o.o. iz Zagreba, koje se bavi projektiranjem u elektrotehnici.
Početkom 2001. polaže stručni ispit pri HKAIG (Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu – razred elektroinženjera) i postaje ovlašteni inženjer u elektrotehnici, a tijekom 2003. završava tečaj pri međunarodnoj organizaciji DNV (Det Norske Veritas) i postaje ovlašteni auditor za kvalitetu organizacije poslovanja prema normi ISO:9001.
2009. godine zapošljava se kao asistent na Zavodu za elektroakustiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva, gdje i danas radi. Završio je doktorski studij, a disertaciju s temom „Optimiranje akustičke kvalitete profesionalnoga prostora za slušanje“ uspješno je obranio 2014. godine.
Tijekom rada je do danas aktivno sudjelovao na više međunarodnih kongresa na kojima je u svojim radovima prezentirao rezultate svojih istraživanja, bio je član lokalnog organizacijskog odbora 5. kongresa udruge „Alps Adria Acoustics Association“ koji se 2012. godine održao u Petrčanima kod Zadra. Od 2009. do danas je u koautorstvu objavio više radova u zbornicima radova s međunarodnih kongresa, časopisima i jedno poglavlje u knjizi. Aktivno sudjeluje u nastavi, i to u realizaciji i vođenju laboratorijskih i auditornih vježbi na predmetima koji su vezani uz njegovo područje rada i istraživanja.

 

Osobna web stranica: www.fer.unizg.hr/miljenko.krhen