Dr. sc. Sanja Grubeša

Dr. sc. Sanja Grubeša rođena je 23.12.1980. u Rijeci. Nakon završene osnovne škole Ivan Goran Kovačić u Delnicama, srednjoškolsko obrazovanje nastavila je u Zagrebu u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića, gdje je maturirala 1999. godine. Iste godine upisala je Fakultet elektrotehnike i računarstva, na kojem je 2004. diplomirala na Zavodu za elektroakustiku kod mentora prof. dr. sc. Hrvoja Domitrovića na temi ''Simulacija širenja zvuka u prostoru''.  Doktorsku disertaciju „Optimizacija parametara bukobrana numeričkim postupcima“ obranila je 2011. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva.

Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva zaposlila se 2004. u svojstvu znanstvenog novaka na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa broj 0036011 ''Procesiranje i ocjenjivanje akustičkog signala u komunikacijama'' pod vodstvom prof. dr. sc. Branka Someka. Nakon završetka tog projekta prelazi na projekt pod brojem 036-0361630-1633 ''Predviđanje, motrenje i zaštita od buke'' pod vodstvom prof. dr. sc. Hrvoja Domitrovića, na kojem i danas radi.

Tijekom rada sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima, te se bavila znanstvenim, nastavnim i stručnim radom iz područja buke, akustike prostora i obrade signala. U sklopu rada na projektima kao koautor objavila dva znanstvena rada u relevantnim znanstvenim časopisima te kao autor ili koautor petnaest radova na međunarodnim i domaćim kongresima.

Član je nekoliko profesionalnih organizacija i udruženja: Hrvatska sekcija Audio Engineering Society (AES)), te Hrvatsko akustičko društvo (HAD).

 

Osobna web stranica: www.fer.unizg.hr/sanja.grubesa