Doc. dr. sc. Marko Horvat

 

 

 

 

 

Doc. dr. sc. Marko Horvat rođen je 3. srpnja 1978. u Zagrebu. Nakon završene osnovne škole i Gimnazije Lucijana Vranjanina u Zagrebu, 1995. godine upisao je Fakultet elektrotehnike i računarstva na kojem je 2001. godine i diplomirao na Zavodu za elektroakustiku kod mentora prof.dr.sc. Hrvoja Domitrovića na temi "Zvučnici za visokokvalitetnu reprodukciju".

Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva zaposlio se u veljači 2002. u svojstvu znanstvenog novaka na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod brojem 0036011 i nazivom "Procesiranje i ocjenjivanje akustičkog signala u komunikacijama" pod vodstvom prof.dr.sc. Branka Someka. Po završetku spomenutog projekta prelazi na projekt pod brojem 036-0361630-1633 i nazivom "Predviđanje, motrenje i zaštita od buke" pod vodstvom prof.dr.sc. Hrvoja Domitrovića, na kojem radi i danas. U sklopu rada na projektu izradio je i u srpnju 2010. godine uspješno obranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Akustička karakterizacija uređaja na osnovi ocjene parametara zvučne slike“, pod mentorstvom prof.dr.sc. Hrvoja Domitrovića.

Tijekom dosadašnjeg rada na Fakultetu sudjelovao je u radu brojnih znanstvenih skupova te se bavio znanstvenim, nastavnim i stručnim radom u područjima buke, tehničke akustike, akustike prostora i građevinske akustike. Suautor je više od 30 znanstvenih radova, kao i brojnih projekata, izvješća, elaborata i sl. u stručnom dijelu svoga rada. Aktivno je sudjelovao u organizaciji znanstvenog skupa pod nazivom "2nd Congress of Alps-Adria Acoustics Association", održanog u Opatiji 2005. godine.

Predstavnik je Republike Hrvatske u upravnom odboru međunarodnog projekta COST TU0901, „Integrating and Harmonizing Sound Insulation Aspects in Sustainable Urban Housing Constructions“. 

Član je Hrvatskog akustičkog društva i međunarodne strukovne udruge Audio Engineering Society, u kojoj trenutno djeluje kao tajnik Hrvatske sekcije. Član je tehničkog odbora TO E100, „Audio, video i multimedijski sustavi i njihova oprema“ pri Hrvatskom zavodu za norme.

Državljanin je Republike Hrvatske.

Tečno se služi engleskim jezikom u govoru i pismu, a pasivno njemačkim, ruskim i slovenskim.

 

Osobna web stranica: www.fer.unizg.hr/marko.horvat